สนานวรรณ พาเลซ
การเดินทาง
การเดินทาง
แท็กซี่จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
- ค่าแท็กซี่จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิถึงสนานวรรณ พาเลซ ประมาณ 200-300 บาท (รวมค่าบริการสนามบินแล้ว)
- ค่าแท็กซี่จากสนามบินดอนเมืองถึงสนานวรรณ พาเลซ ประมาณ 400-500 บาท (รวมค่าทางด่วน)
ระยะเวลาที่ใช้
- เวลาที่ใช้เดินทางจากสนามบินสุวรรรภูมิมาถึงสนานวรรณ พาเลซ ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที (ประมาณ 18 กิโลเมตร)
- เวลาที่ใช้เดินทางจากสนามบินดอนเมืองถึงสนานวรรณ พาเลซ ประมาณ 45- 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการจราจร
ข้อควรระวังสำหรับการขึ้นแท็กซี่
ถ้าคุณขึ้นแท็กซี่เรียบร้อยแล้ว กรุณาบอกแท็กซี่ว่าไปตามมิเตอร์. กรุณาอ่าน warning about taxis เพื่อป้องกันการโดนโกงจากแท็กซี่
ปริ้นท์แผนที่ของเราเพื่อง่ายต่อการเดินทาง
- แผนที่ ภาษาอังกฤษ -ไทย มาสนานวรรณ พาเลซ
- คุณสามารถให้แท็กซี่ดูแผนที่การเดินทางมาสนานวรรณ พาเลซ